Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Hoitola Unelmakulma
Kuusipellontie 20
15820 Lahti

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Kortelainen
Puhelin 044 5192849

Rekisterin nimi

Hoitola Unelmakulman asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset;

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Markkinointi omille asiakkaille
  • Analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot ja asiakassuhteen hoitamista varten tarvittavat tiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Hoitokäynnit

Verkkopalvelujen käyttöön liittyvät asiakkaan tunnisteet:

Yhteydenottolomake kerää käyttäjän syöttämät yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja valinnaisena puhelinnumero) ja lähettää ne sähköpostiin, eikä niitä tallenneta palvelimelle. Käsitellyt viestit poistetaan.

Verkkopalvelujen tarjoaja tallentaa palvelimen lokitiedostoihin vierailijan IP-osoitteen ja huolehtii niiden tietosuojasta.

Evästeet

Sivusto ei aseta mitään evästeitä käyttäjän selaimelle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot.
Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan Hoitola Unelmakulman asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Asiakasrekisterin sähköiset tiedot kerätään tietokantoihin.
IT-järjestelmä on suojattu ulkopuolisilta ja palvelimet ovat suojattu palomuureilla. Tietoliikenne toimii SSL- ja SSH-salattujen yhteyksien yli. Kirjautumiset ja rajapinnat vaativat autentikoinnin. Käyttäjien salasanat on salattuna järjestelmässä ja kirjautuminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi satunnaisen vahvistuskoodin.

Henkilötietoja käsittelee vain Hoitola Unelmakulman määrittelemä henkilö. Hän tunnistautuu järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista

Tietojen tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se tulee lähettää osoitteeseen: Sanna Kortelainen, Kuusipellontie 20, 15820 Lahti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei enää ole tarpeen 5 vuoden kuluessa.