Äänimaljahoidot hevosille

Healing Sounds With Love by Sanna -äänimaljahoitoja kaikille hevosille

Hoidan hevosia intuitiivisesti Sounds for Horses -äänimaljahoitajakoulutuksen oppeja soveltaen. Hoitaessani pysähdyn kuuntelemaan, kuulemaan ja aistimaan hevostasi äänimaljojen kanssa, auttaakseni ja tukeakseni sitä kokonaisvaltaisesti sekä kehon että mielen tasolla.

Hevoset nauttivat äänimaljojen värähtelystä ja soinnista. Hevonen osaa itse viestittää, mitä se haluaa äänimaljoilla hoidettavan. Usein hevosen omat tuntemukset ja sen välittämät viestit kohtaavat omistajan ja muiden ammattilaisten kertomaan. Hevonen jopa saattaa haluta hoidettavan paikasta, joka tuntuu kummalliselta, mutta siihen saa selityksen joskus myöhemmin. Riippuen hevosen senhetkisestä terveyden- ja mielentilasta, jokainen hoitokerta on erilainen. Hevosta kuunnellen löydetään hoitohetken tilanteeseen sopivat äänien taajuudet ja siten päästään aina siihen tilaan, jossa hevonen on vastaanottavaisin hoidolle ja hoidon vaikutus on paras mahdollinen.

Eri taajuuksilla tapahtuva värähtely ja äänet hoitavat koko kehoa, lihaksistoa, hermostoa, kalvostoja, luustoa, aineenvaihduntaa ja mieltä. Äänimaljahoito on tasapainottavaa ja ennaltaehkäisevää hoitoa, mutta se tukee ja toimii hyvin myös vahvistavana hoitona muille hoitomuodoille akuuteissa kipu ja sairaustapauksissa. Äänimaljahoito, jossa on kyse eri taajuuksilla soitetuista äänistä ja eri muodoissa ja eri taajuuksilla tapahtuvasta äänen värähtelystä, on kokonaisvaltainen hoito keholle ja mielelle. Sen avulla pystytään rauhoittamaan stressaantunutta ja rauhatonta hevosta. Sillä voidaan auttaa apaattista tai erittäin rauhallista hevosta aktivoitumaan ja sulkeutunutta hevosta avautumaan.

Ylemmät taajuudet ja korkeammat äänet hoitavat mieltä. Alemmat taajuudet ja matalammat äänet hoitavat kehoa. Hoidossa voidaan soittaa vain joitain taajuuksia tai yhdistellä kaikkia taajuuksia. Äänimaljahoitoa tehdään intuitiivisesti hoitotilanteessa maljoja ja hevosta kuunnellen. Äänimaljahoito sopii kaikille hevosille ja poneille ja hoito tehdään pääsääntöisesti hevosen tutussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hoitotilanteessa hevonen on aina vapaana, ilman riimua tai riimunnarua karsinassa, tarhassa tai laitumella. Tällöin hevonen voi itse vaikuttaa hoidon etenemiseen ja vastaanottaa hoitoa juuri sinne, missä sitä sillä hetkellä eniten tarvitaan. Vapaana ollessaan sillä on myös mahdollisuus siirtyä kauemmaksi maljoista ja palata takaisin maljojen äärelle, säädellen näin itse äänen värähtelyn vahvuutta ja vaikutusta koko kehossaan.

  Hevosen omistaja/hoitaja saavat hoitotilanteessa myös itse hoitoa äänien taajuuksista ja värähtelyistä.

Äänimaljahoito aloitetaan keskustelemalla omistajan/hoitajan kanssa. Itse hoito tehdään hevosta kuullen ja lukien. Lopuksi peilataan hoitoa omistajan/hoitajan omiin havaintoihin ja mahdollisten muiden hoitomuotojen tuomiin havaintoihin. Äänimaljahoidon kesto voi vaihdella eri käyntikerroilla hevosen tilanteesta riippuen, kuitenkin maksimissaan 60 minuuttia.

Hoitoa voidaan tehdä joko jatkuvana ylläpitävänä hoitona tai tarpeen mukaan. Hoidon alkaessa on hyvä tehdä 3 – 5 kerran tiiviimpi sarja, jolloin hevonen tutustuu hoitoon ja hoitoon saadaan paras vaste heti alussa. Hoitokertojen väli tiiviissä hoidossa on 3-7 päivää ja ylläpitävässä hoidossa tiiviin jakson jälkeen 2-4 viikkoa. Akuuttiin tilanteeseen on aina hyvä ottaa tiivis hoitosarja tarpeen mukaan, jos edellisestä hoidosta on kulunut yli 6 kk. Ylläpitävää hoitoa voidaan tehdä hevosesta ja tarpeesta riippuen ensimmäisen tiiviin jakson jälkeen yksittäisinä hoitokertoina.

Hoidon jälkeisenä päivänä mielellään vain kevyttä liikuttelua esim. maasta käsin,  jotta hoidon hyvää tekevät vaikutukset saavat rauhassa vaikuttaa ja auttaa hevosta palautumaan.

 

Voit myös tarjota eläinystävällesi vain yhden hoitokerran ja kuulostella/tunnustella, miten hän hoitoon reagoi ja päättää sitten mahdollisista jatkohoidoista.

Vastuuvapaus:
Tämä hoitomuoto ei korvaa eläinlääkärin tekemää diagnoosia tai eläinlääkärin määräämää hoitoa/lääkitystä. Mikäli hevosella on vahva lääkitys/kipulääkitys, akuutti tulehdustila tai vakava sydänvika, ei hoito ole silloin mahdollinen. Hoito tapahtuu aina hevosenomistajan omalla vastuulla ja siihen tulee aina olla omistajan lupa.

Tilaaminen
Ks. Ota yhteyttä/yhteystiedot

Katso hinta kohdasta: Hinnasto