Äänimaljahoidot koirille

Healing Sounds With Love by Sanna -äänimaljahoitoja koirille

Hoidan hevosten lisäksi myös koiria intuitiivisesti Sounds for Horses -äänimaljahoitajakoulutuksen oppeja soveltaen. Hoitaessani pysähdyn kuuntelemaan, kuulemaan ja aistimaan lemmikkiäsi äänimaljojen kanssa, auttaakseni ja tukeakseni sitä kokonaisvaltaisesti sekä kehon että mielen tasolla.

Eläimet nauttivat äänimaljojen värähtelystä ja soinnista. He osaavat itse viestittää, mitä haluavat äänimaljoilla hoidettavan.  Riippuen lemmikin senhetkisestä terveyden- ja mielentilasta, jokainen hoitokerta on erilainen. Eläintä kuunnellen löydetään hoitohetken tilanteeseen sopivat äänien taajuudet ja siten päästään aina siihen tilaan, jossa se on vastaanottavaisin hoidolle ja hoidon vaikutus on paras mahdollinen.

Eri taajuuksilla tapahtuva värähtely ja äänet hoitavat koko kehoa, lihaksistoa, hermostoa, kalvostoja, luustoa, aineenvaihduntaa ja mieltä. Äänimaljahoito on tasapainottavaa ja ennaltaehkäisevää hoitoa, mutta se tukee ja toimii hyvin myös vahvistavana hoitona muille hoitomuodoille akuuteissa kipu ja sairaustapauksissa. Äänimaljahoito, jossa on kyse eri taajuuksilla soitetuista äänistä ja eri muodoissa ja eri taajuuksilla tapahtuvasta äänen värähtelystä, on kokonaisvaltainen hoito keholle ja mielelle. Sen avulla pystytään rauhoittamaan stressaantunutta ja rauhatonta tai sillä voidaan auttaa apaattista tai erittäin rauhallista eläintä  aktivoitumaan ja sulkeutunutta avautumaan. Ylemmät taajuudet ja korkeammat äänet hoitavat mieltä. Alemmat taajuudet ja matalammat äänet hoitavat kehoa. Hoidossa voidaan soittaa vain joitain taajuuksia tai yhdistellä kaikkia taajuuksia. Äänimaljahoitoa tehdään intuitiivisesti hoitotilanteessa maljoja ja eläintä kuunnellen. Äänimaljahoito sopii kaikille koirille, kissoille jne. ja hoito tehdään pääsääntöisesti eläimen tutussa ympäristössä ja olosuhteissa. Hoitotilanteessa eläin on aina vapaana, jolloin se voi itse vaikuttaa hoidon etenemiseen ja vastaanottaa hoitoa juuri sinne, missä sitä sillä hetkellä eniten tarvitaan. Vapaana ollessaan sillä on myös mahdollisuus siirtyä kauemmaksi maljoista ja palata takaisin maljojen äärelle, säädellen näin itse äänen värähtelyn vahvuutta ja vaikutusta koko kehossaan.

Lemmikin omistaja saa hoitotilanteessa myös itse hoitoa äänien taajuuksista ja värähtelyistä.

Äänimaljahoito aloitetaan keskustelemalla omistajan kanssa. Itse hoito tehdään eläintä kuullen ja lukien. Lopuksi peilataan hoitoa omistajan/hoitajan omiin havaintoihin ja mahdollisten muiden hoitomuotojen tuomiin havaintoihin. Äänimaljahoidon kesto voi vaihdella eri käyntikerroilla eläimen tilanteesta riippuen, kuitenkin maksimissaan 60 minuuttia. Hoitoa voidaan tehdä joko jatkuvana ylläpitävänä hoitona tai tarpeen mukaan. Hoidon alkaessa on hyvä tehdä 3 – 5 kerran tiiviimpi sarja, jolloin eläin tutustuu hoitoon ja hoitoon saadaan paras vaste heti alussa. Hoitokertojen väli tiiviissä hoidossa on 3-7 päivää ja ylläpitävässä hoidossa tiiviin jakson jälkeen 2-4 viikkoa. Akuuttiin tilanteeseen on aina hyvä ottaa tiivis hoitosarja tarpeen mukaan, jos edellisestä hoidosta on kulunut yli 6 kk. Ylläpitävää hoitoa voidaan tehdä eläimestä ja tarpeesta riippuen ensimmäisen tiiviin jakson jälkeen yksittäisinä hoitokertoina.

Hoidon jälkeisenä päivänä mielellään vain kevyttä liikuttelua,  jotta hoidon hyvää tekevät vaikutukset saavat rauhassa vaikuttaa ja auttaa eläintä palautumaan.

Vastuuvapaus: Tämä hoitomuoto ei korvaa eläinlääkärin tekemää diagnoosia tai eläinlääkärin määräämää hoitoa/lääkitystä. Mikäli eläimellä on vahva lääkitys/kipulääkitys, akuutti tulehdustila tai vakava sydänvika, ei hoito ole silloin mahdollinen. Hoito tapahtuu aina eläimen omistajan omalla vastuulla. Tilaaminen Ks. Ota yhteyttä/yhteystiedot

Katso hinta kohdasta: Hinnasto

Hinta sis alv. 24 %